podziekowanie1

Podziękowanie

podziekowanie1
Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy czynnie włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie świątecznego kiermaszu.

Szczególne podziękowania kierujemy do nauczycieli i pracowników obsługi za poświęcony czas i ofiarność.

Zebrana kwota w wysokości 7.222 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie budowy przyszkolnej wiaty.