Koła zainteresowań

Na terenie szkoły funkcjonuje:

Samorząd Uczniowski opiekunowie: B. Gryzło – Wąs, U. Panczykowska

Gazetka szkolna „Bez Przerwy” opiekunowie:  J. Góra – Głąb, Monika Zwoelnik

Koło matematyczne opiekunowie:  I. Krok, A. Szura

Koło polonistyczne opiekunowie: M. Gruca, J Gurbowicz, B. Gryboś

Koło j. angielskiego opiekunowie: M. Olchawska, M. Zwolenik, A. Lasek, S. Krzeszowska

Koło plastyczne opiekun: U. Panczykowska

Koło przyrodnicze opiekun: J. Guzik

Koło PTTK opiekun: A. Lasek

UKS opiekun: I. Krok, M. Janik

Zajęcia rekreacyjno – sportowe opiekun J. Bogusz

Zajęcia logopedyczne M. Gruca, K. Gruca

Strona internetowa uczniowie pod opieką  J. Góra – Głąb, M. Zwolenik

Leave a Reply