Koła zainteresowań

Na terenie szkoły funkcjonuje:

Samorząd Uczniowski opiekunowie: B. Gryzło – Wąs, A. Szafran, J. Migacz

Gazetka szkolna „Bez Przerwy” opiekunowie:  J. Góra – Głąb

Koło literackie opiekun: M. Mól

Koło matematyczne opiekunowie: T. Gigoń, Iwona Krok

Koło polonistyczne opiekunowie: M. Mól, M. Gruca

Koło j. angielskiego opiekunowie: M. Olchawska, M. Zwolenik, A. Lasek

Koło plastyczne opiekun: U. Panczykowska

Koło przyrodnicze opiekun: J. Migacz

Koło PTTK opiekun: A. Lasek

UKS opiekun: I. Krok

Sekcja piłki ręcznej, piłki siatkowej opiekun: J. Bogusz

Zajęcia rekreacyjno – sportowe opiekun J. Bogusz

Zajęcia logopedyczne M. Gruca

Strona internetowa uczniowie pod opieką  J. Góra – Głąb, M. Zwolenik

Leave a Reply