Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2018/2019

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII i III gimnazjum: Barbara Gryzło – Wąs i Sabina Krzeszowska

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego klas IV – VII:  Barbara Gryzło – Wąs,  Agata Szafran i Jadwiga Migacz

Rok szkolny 2017/2018

Przewodnicząca: – Julia Mikulska kl. VII a

Zastępca: Maja Motyka kl. VI a

Protokolant: Maja Motyka kl. VI a

Sekcja dekoracyjna: Jadwiga Hudzik, Daria Święs

Sekcja gospodarcza: Natalia Motyka, Izabele Niepsuj

Członkowie: Franciszek Poręba, Julia Lichoń, Patryk Durlak i Jadwiga Hajduga

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego klas I – III:  Lidia Cygan, Paulina Machaj i Eleonora Myśliwiec

Przewodnicząca: Turska Oliwia kl. III a

Zastępca: Igor Kłapacz III b

 

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.