koniec_semestru

Koniec I półrocza

Koniec I półrocza roku szkolnego 2017/2018 już prawie za pasem. Ale na ferie zimowe musimy jeszcze trochę poczekać 🙁

Zgodnie z oficjalnym terminarzem, pierwszy okres roku szkolnego kończy się 26. stycznia, a ferie zimowe zaczynamy jako jedni z ostatnich, bo dopiero 12. lutego. Potrwają one do 25. lutego.

Dyrekcja oraz grono pedagogiczne naszej szkoły zaprasza wszystkich rodziców i opiekunów na spotkania wywiadowcze, które odbędą się 24. stycznia (środa) od godz. 15.30. Dotyczyć będą one podsumowania pracy za I okres roku szkolnego i klasyfikacji śródrocznej uczniów.

Zapraszamy!