Rada Rodziców

W roku szkolnym 2019/2020 Radę Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stróżach stanowią:

Przewodnicząca – Magdalena Święs

Zastępca – 

Skarbnik – Dariusz Krok

Sekretarz – Edyta Potok

Członkowie:

Leave a Reply