Rada Rodziców

W roku szkolnym 2021/2022 Radę Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stróżach stanowią:

Przewodnicząca – Joanna Choszczyk

Zastępca – Barbara Kmak

Skarbnik – Paulina Turska

Sekretarz – Anna Kalinowska

Leave a Reply