Poświęcenie sztandaru szkoły

 

„Dziś wielkie święto, radosne święto,
bo w naszej szkole sztandar poświęcany jest.
Jest wielka gala, twarz uśmiechnięta,
teraz pod jego znakiem będziemy uczyć się”

Tak śpiewali członkowie szkolnego chóru. Słowa piosenki wiernie oddają atmosferę tego niezwykłego dnia, do którego przygotowywaliśmy się przez wiele miesięcy podejmując różnorodne działania.

26 października 2006 roku w naszej szkole miała miejsce uroczystość poświęcenia sztandaru. Został on zakupiony z funduszy przekazanych przez rodziców, sklepik szkolny oraz zebranych przez nauczycieli i uczniów w formie kiermaszy i loterii fantowych.

O godz. 9.30 odświętnie ubrani uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście w uroczystym pochodzie, na czele którego znajdował się poczet sztandarowy, przemaszerowali główną ulicą Stróż do kościoła.

Liturgii przewodniczył dziekan dekanatu grybowskiego ks. Bolesław Bukowiec. Podczas mszy świętej sztandar został poświęcony i oficjalnie przekazany przez przewodniczącego Rady Rodziców na ręce dyrektora szkoły mgr Piotra Nowaka.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali gimnastycznej, której wystrój przeniósł nas w czasy Bolesława Chrobrego.

Po powitaniu honorowych gości, dyrektor przedstawił historię szkoły. W swoim wystąpieniu przypomniał nazwiska ludzi, którzy przyczynili się do jej funkcjonowania w czasach wojny i pokoju oraz tych, dzięki którym powstały dwa nowe budynki, sala gimnastyczna, pracownie komputerowe oraz dzięki którym nieustannie wzbogaca się baza szkoły.

Następnie wysłuchaliśmy wystąpień zaproszonych gości. Powiedzieli oni wiele ciepłych słów pod adresem uczniów, nauczycieli oraz dyrekcji.

Kolejnym punktem uroczystości była inscenizacja przygotowana przez uczniów klas starszych. Miała ona formę lekcji historii prowadzonej przez znakomitego kronikarza Galla Anonima. Dowiedzieliśmy się z niej wielu ciekawych informacji na temat patrona i czasów, w których żył. Mieliśmy również okazję na własne oczy zobaczyć niektóre postacie historyczne. Bolesław Chrobry osobiście wyraził nam swoją wdzięczność za pamięć o nim i zwrócił się do nas z następującym apelem:

„Młodzi Stróżanie:

  • strzeżcie wiary swych przodków,
  • pielęgnujcie ojczyste obyczaje,
  • słuchajcie pilnie rad starszych i okazujcie im wdzięczność za to, co dla was czynią,
  • bądźcie uczciwi w swoich poczynaniach, by krzywda ludzka nie splamiła waszych rąk i sumień,
  • miejcie starania o los swojej ojczyzny: dobrą nauką a później pracą przysparzajcie jej splendoru.”

Słowa te głęboko zapadły w nasz serca.

Na koniec obserwowaliśmy występ zespoły regionalnego „Kowalnia”, który dokłada wszelkich starań by ochronić ojczyste obyczaje przed kurzem zapomnienia.

Po zakończeniu oficjalnej części artystycznej uczniowie w historycznych kostiumach wręczali przygotowane upominki zaproszonym gościom.

„Łopocze sztandar, wielka duma nas rozpiera,
Pod jego znakiem przez życie łatwiej iść.
Jak niegdyś patron nasz żył dumnie i zwyciężał
My godnie chcemy go reprezentować dziś”

Tak brzmi dalszy ciąg piosenki. Mamy nadzieję, że jej słowa znajdą potwierdzenie w postawach wszystkich uczniów naszej szkoły.

 

Leave a Reply