podziekowanie1

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy czynnie włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie świątecznego kiermaszu. Szczególne podziękowania kierujemy do nauczycieli i

1 2