znak_pttk_jpg

PTTK

Koło PTTK zostało założone w naszej szkole w październiku 2017 roku. Obecnie mamy 22 członków, głównie z klasy IV, VI oraz VII. Opiekunem koła jest pani Agnieszka Lasek.

Podstawowym założeniem naszego programu jest zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu oraz popularyzacja turystyki od najmłodszych lat. Podczas wypraw uczniowie będą mieli możliwość pogłębienia wiedzy o swoim regionie i jego ekosystemie, poznania tradycji, historii, zabytków i innych ciekawych miejsc naszego kraju. Chcemy także uwrażliwić uczniów na piękno przyrody i kształtować właściwy stosunek do ochrony środowiska naturalnego. Pragniemy uczyć zasad bezpiecznego zachowania na ulicach miast i podczas podróży oraz dać możliwość lepszego zintegrowania się z rówieśnikami podczas współpracy w grupie. Chcemy aby uczniowie wyrabiali w sobie poczucie odpowiedzialności za siebie i innych oraz poprawiali swoją kondycję zdrowotną i sprawność fizyczną.

Program został tak skonstruowany, by dać dzieciom możliwość wyboru wycieczek zgodnie z ich zainteresowaniami, potrzebami, ich sprawnością fizyczną, stopniem przygotowania do wędrówki oraz możliwościami finansowymi rodziców. Proponujemy zarówno wycieczki piesze, jak i autokarowe.

pttk_beskid

Podczas realizacji programu zamierzamy aktywnie współpracować z PTTK Oddział „Beskid” w Nowym Sączu oraz z innymi opiekunami i członkami szkolnych kół turystycznych.