IMG_1297

Nie pal przy mnie proszę!

W drugim okresie roku szkolnego klasy II biorą udział w programie edukacji antynikotynowej dla uczniów klas I – III szkół podstawowych „Nie pal przy mnie proszę”. Podczas zajęć dzieci poszerzają swoją wiedzę na temat zdrowia i wpływu nikotyny na organizm człowieka. Uczestniczą w zajęciach dramowych, gdzie uczą się radzenia sobie w sytuacjach problemowych np. mówienia NIE, gdy ktoś częstuje ich papierosami.

IMG_1289 IMG_1291 IMG_1296 IMG_1297 IMG_1298 IMG_1305