„W zdrowym ciele zdrowy duch” – konkurs edukacyjno-profilaktyczny

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału konkursie  edukacyjno-profilaktycznym pod hasłem:

„W zdrowym ciele zdrowy duch”

Cele konkursu:

  1. Promowanie zdrowego stylu życia.
  2. Aktywne spędzenie wolnego czasu w grupie rówieśniczej.

Regulamin konkursu:

Uczestnikami konkursu mogą być zespoły uczniów  klas I-VIII liczące maksymalnie 3-5 osób.

Każdy zespół przysyła jedną pracę. W ramach danej klasy może powstać kilka oddzielnych zespołów.

Zadanie konkursu: Wykonanie zdjęcia, na którym zostanie przedstawione hasło konkursowe.

Termin i sposób wysłania prac:  

Prace należy wysłać do dnia 20.11.2023r. na adres mailowy: barbarawas@gmail.com

Oprócz załącznika proszę w treści  e-maila  podać: imiona i nazwiska autorów pracy oraz  klasę.

Kryteria oceny:

  • Kreatywność
  • Pomysłowość
  • Nieoczywiste podejście do tematu

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wysłane na konkurs ogólnopolski!

Organizatorzy:

Barbara Gryzło-Wąs – pedagog szkolny

Aleksandra Radzik – psycholog