Laboratoria Przyszłości

Laboratoria przyszłości w naszej szkole

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, oraz stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Programu jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Stróżach bierze udział w programie „Laboratoria przyszłości”. W grudniu 2021r. otrzymaliśmy środki na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 104 700,00 złotych.

Do sprzętu zakupionego w grudniu (wykorzystaliśmy wtedy 71 % kwoty) dokupiliśmy następujące wyposażenie z katalogu wyposażenia podstawowego i dodatkowego:

– Stacje lutownicze z oprzyrządowaniem

– Mierniki cyfrowe

– Mikrofony bezprzewodowe

– Mikser wraz z kolumnami aktywnymi

– Krzesła laboratoryjne z podłokietnikami – 24 sztuki

– Stoły zajęciowe 2-os., regulowane – 12 sztuk

– Szafki zamykane – 2 sztuki

Wyposażenie będzie udostępniane do wykorzystania na wszystkich rodzajach zajęć edukacyjnych oraz podczas zajęć pozalekcyjnych, tak aby uczniowie mogli realizować własne projekty i przedsięwzięcia. Zakupiony sprzęt pozwoli na rozwijanie zainteresowań i talentów, na dokumentowanie licznych akademii i występów przygotowywanych przez naszych uczniów, podniesienie jakości przedstawień, a także uatrakcyjnienie lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

miniaturka_laboratoria_przyszlosci