471469-xmas

Konkurs angielskich kolęd

Drodzy Uczniowie,
Zbliżają się jedne z najpiękniejszych świąt – Święta Bożego Narodzenia.
Z tej okazji, zapraszamy Was do udziału w konkursie szkolnym pt. ”Christmas Carols”
Aby wziąć udział w konkursie, należy nagrać zaśpiewaną przez siebie kolędę lub piosenkę świąteczną w języku angielskim.
Na nagranie czekamy do dnia 02.01.2021r.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie w dwóch kategoriach:

– klasy I-II,

– klasy III-IV.

PROPOZYCJE KOLĘD I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH:

https://www.youtube.com/watch?v=hFIaVB8Lrak&ab_channel=LittleTreehouseNurseryRhymesandKidsSongs

https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs

https://www.youtube.com/watch?v=3sRB4rlSIHs&ab_channel=BubblePopBox

https://www.youtube.com/watch?v=hNkvV4PR-q0&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs

https://www.youtube.com/watch?v=sYwRV7WHzm8&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs

https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs

https://www.youtube.com/watch?v=mGAYzlqj-aE&t=22s&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs

https://www.youtube.com/watch?v=qDL2HBPy9uQ&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs

https://www.youtube.com/watch?v=NaUiGux0INg&ab_channel=HeyKids-NurseryRhymes

https://www.youtube.com/watch?v=a-Nhyg8Lnqs&list=TLPQMDQxMjIwMjAJtwvGMCsq4g&index=2&ab_channel=TheLearningStation-KidsSongsandNurseryRhymes

https://www.youtube.com/watch?v=POwXRmnXIjk&ab_channel=TupadooKids

https://www.youtube.com/watch?v=POwXRmnXIjk&ab_channel=TupadooKids

https://www.youtube.com/watch?v=s2rgaLmyiFU&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs

https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s&ab_channel=MagicBoxEnglish

https://www.youtube.com/watch?v=QuLEloq1LzM&ab_channel=ChuChuTVNurseryRhymes%26KidsSongs

https://www.youtube.com/watch?v=C41q5YLnF10&ab_channel=RajshriKids

https://www.youtube.com/watch?v=-28cdRYzR4w&ab_channel=TheCrosbys

https://www.youtube.com/watch?v=uBYNtMyN_6E&ab_channel=TheKiboomers-KidsMusicChannel

https://www.youtube.com/watch?v=vrfCD9wjLUE&ab_channel=TheKiboomers-KidsMusicChannel

https://www.youtube.com/watch?v=vrfCD9wjLUE&ab_channel=TheKiboomers-KidsMusicChannel

https://www.youtube.com/results?search_query=christmas+songs+kids&ab_channel=TheLearningStation-KidsSongsandNurseryRhymes

Regulamin Szkolnego Konkursu pt. ”Christmas Carols”

I. Cele konkursu:

 prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,

 propagowanie nauki języków obcych poprzez kolędy oraz piosenki świąteczne,

 promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,

 motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób,

 promocja nowych talentów,

 utrwalenie i wzbogacenie leksyki,

 praca nad poprawną wymową,

 przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień,

 przezwyciężenie tremy i stresu, praktykowanie umiejętności zachowania się na scenie.

II. Warunki uczestnictwa:

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
    – klasy I-II,

– klasy III-IV.

2. Uczniowie zgłaszają swój udział do dnia 16. grudnia 2020 r. swojemu nauczycielowi języka angielskiego.

3. Wykonawca przygotowuje i prezentuje dowolną kolędę lub piosenkę świąteczną w języku angielskim i przesyła ją zgodnie z instrukcją, podaną przy zgłoszeniu się do konkursu.

4. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być akompaniament własny, bądź nagranie instrumentalne (bez słów, półplayback).

5. Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika

6. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.

III. Ocena i nagrody:

1. Oceny wykonawców dokona Jury, które będzie oceniać według następujących kryteriów:

Językowe:

słownictwo: poziom językowy, znajomość słownictwa występującego w tekście,

poprawna wymowa,

poprawność gramatyczna.

Muzyczne:

 dobór repertuaru,

 choreografia (dodatkowe punkty w ocenie, oceniany ruch sceniczny),

 charakteryzacja (dodatkowe punkty w ocenie),

 dykcja,

 ogólny wyraz estetyczno – artystyczny.

2. Decyzje Jury są ostateczne.

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy (trzy pierwsze miejsca z każdej kategorii) dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

IV. Postanowienia końcowe:

1. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa do dnia 16. grudnia 2020 r. oraz przesłanie nagrania wideo do dnia 2. stycznia 2021 r.

2. Osoby odpowiedzialne za organizację: p. Sabina Krzeszowska oraz p. Monika Zwolenik.

3. Lista zwycięzców oraz sprawozdanie z imprezy zostanie zamieszczone na stronie internetowej szkoły 6. stycznia 2021 r.

4. Wysłanie filmiku jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu oraz udzieleniem zgody na publikowanie wizerunku uczestnika.