22 kwietnia (3)

„Brzechwowanie” i „Tuwimowanie” – konkurs recytatorki dla klas 0

Kochane dzieciaki zapraszamy Was do udziału w klasowym konkursie recytatorskim (dla chętnych), który miał odbyć się w kwietniu.

Musimy przeprowadzić go w innych warunkach niż myślałyśmy, ale na pewno damy radę!

 Uczestnicy konkursu:

Konkurs przeznaczony jest tylko dla chętnych dzieci z klas 0.

Cele konkursu:

  • rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji,
  • upowszechnianie kultury żywego słowa,
  • kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,
  • promowanie talentów recytatorskich,
  • wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa,
  • popularyzacja wierszy J. Brzechwy wśród dzieci.

Przebieg konkursu:

Bardzo prosimy do dnia 07. 06. 2020 roku przesłać filmik z nagraniem występu dziecka na pocztę email-  lidka26@op.pl – pani Lidia Cygan

email – lucyna622@interia.pl – pani Lucyna Walawska

Jury wyłoni trzy wyróżnienia.Następnie filmiki zostaną przesłane do jury w składzie

w-ce dyrektor p. Krystyny Obrzut, p. Jolanty Góry- Głąb, p. Krystyny Grucy.

Wyniki zostaną ogłoszone 12 czerwca 2020 roku.

Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody!

Kryteria oceny

1. Dobór utworu.

2.Znajomość tekstu.

3.Interpretacja utworu ( tempo, intonacja, zmiana głosu ).

4.Ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu, sceneria, rekwizyty itp.).

Uwagi:

Proszę wraz z filmikiem wysłać informację, czy możemy zamieścić występ dziecka na stronie internetowej szkoły.

_Brzechwowanie_

_Tuwimowanie_ (2)