22 kwietnia

Zasady funkcjonowania zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych oraz konsultacji dla uczniów klasy VIII

22 kwietnia

Proszę zapoznać się z zasadami funkcjonowania zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych oraz konsultacji dla uczniów kl. VIII w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stróżach w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19

CZYTAJ