Zamknięcie szkół do 26 kwietnia i przesunięcie egzaminów. Do tego obowiązek zakrywania ust i twarzy w przestrzeni publicznej.

1 MAJA – ŚWIĘTO PRACY

Biblioteka online

Przed nami wyjątkowe  uroczystości- „Majowe święta”. Nie możemy wspólnie w szkole przeżywać refleksji nad tymi dniami. Dlatego poświęćmy choć chwilę na przeczytanie tego tekstu. Pamiętajmy, że tworzymy wielką , wielopokoleniową rodzinę, której na imię Polska

Każde majowe święto ma inną wymowę , inny charakter, czego innego dotyczy. Każde ma to do siebie, tym się wyróżnia, że bez względu na okoliczności niesie uniwersalne wartości.

1 maja – Święto Pracy

 „Praca wyróżnia człowieka wśród reszty stworzeń – tylko człowiek
jest do niej zdolny i tylko cz
łowiek ją wykonuje, wypełniając
równocze
śnie pracą swoje bytowanie na ziemi.”
Jan Pawe
ł II

 

Pierwszy raz Święto Pracy obchodzone było w 1890 r. W Polsce oficjalnym świętem państwowym zostało ustanowione w 1950 r.

Człowiek jest istotą twórczą i nie potrafi być biernym obserwatorem otaczającego świata. Aktywność jest, bowiem nieodzownym warunkiem zaspokojenia potrzeb, chcemy być czynnymi emocjonalnie, fizycznie i umysłowo. Każdy z nas jest świadomy, że dla osiągnięcia celu musimy pracować rzetelnie i uczciwie. Pracując wytwarzamy dobra materialne lub kulturalne, z których korzystają przyszłe pokolenia. Te właśnie wytworzone przez nas dobra służą potomnym za miernik naszej osobowości, one decydują czy dany człowiek wejdzie na trwałe do historii. W tym celu uczymy się, chodzimy do szkoły. Bo tak naprawdę: „ nie wiadomo, nie wiadomo wcale co w życiu nas czeka, może każdy z nas wyrośnie na wielkiego człowieka…”

Szelburg-Zarembina „Przed pomnikiem wielkiego człowieka”

Doceniajmy i szanujmy ludzką pracę i jej wartość.