zdalne

Informacja dla Rodziców!

Drodzy Rodzice,
Dziękujmy za zrozumienie sytuacji i zaopiekowanie się dziećmi w okresie zawieszenia zajęć
dydaktycznych w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa.
Wszyscy znajdujemy się w trudnym położeniu, a nasze dotychczasowe działania opierały się
na wytycznych przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 informujemy iż:
Zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych obowiązuje do 10 kwietnia 2020 r.
Pragniemy wyjść naprzeciw wyzwaniom niesionym przez tę nową sytuację i w związku z tym
będziemy kontynuowali  kształcenie dzieci i młodzieży w formie zdalnej.
Aby nasze dzieci mogły czuć się bezpiecznie, korzystając z sieci i ucząc się w domu, powinny
mieć na względzie podstawowe zasady:
1. Korzystanie z oprogramowania antywirusowego,
2. Otwieranie wiadomości tylko od znajomych osób, wychowawcy, nauczycieli,
3. Ostrożne pobieranie plików z sieci,
4. Unikanie klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail,
5. Nie podawanie w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłanie swoich zdjęć,
6. Ochrona swoich kont na serwisach społecznościach,
7. Stosowanie trudnych do odgadnięcia haseł, które są kombinacją liter i cyfr,
8. Czytanie regulaminów,
9. Sprawdzanie, czy strona, do której się logują, ma zabezpieczenie SSL,
10. Pamiętanie, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje.
Zachęcamy Państwa do współpracy w celu wypracowania jak najlepszych sposobów
działania, tak abyśmy sprostali wspólnie wyzwaniom stawianym przed nami.
Z wyrazami szacunku
Piotr Nowak
Dyrektor szkoły

zdalne