rekrutacja1

Rekrutacja do klasy pierwszej i przedszkola

rekrutacja

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W STRÓŻACH

W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
ORAZ DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRÓŻACH
NA ROK SZKOLNY 2020 / 2021

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżach informuje:

Rekrutacja do przedszkola i szkoły w Stróżach na rok szkolny 2020/2021 odbywać będzie się według Uchwały nr XXI/199/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017 r. (przedszkole), Uchwały nr XXI/198/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017 r. (klasa pierwsza) oraz  Zarządzenia nr 19/2020 Wójta Gminy Grybów z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia  terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grybów na rok szkolny 2020/2021.

Wnioski oraz oświadczenia dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły,  należy wypełnić i dostarczyć do sekretariatu w nieprzekraczalnym terminie:

  • Wnioski o przyjęcie do przedszkola od  18.02.2020 do 28.02.2020r.
  • Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej od 18.02.2020 do 28.02.2020

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i klasy pierwszej określa Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Grybów.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Wniosek o przyjęcie do przedszkola.

Oświadczenie rodziców kandydata – przedszkole.

Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Oświadczenie rodziców kandydata – szkoła.