biblioteka 1

Październikowe święto- Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

biblioteka 1

Trochę historii:
W roku 1999 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (ang. International Association of School Librarian ship) ustanowiło nowe święto. Najpierw był to jeden dzień, a od 2008 r. – cały październik.
Święto bibliotek szkolnych ma na celu zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły oraz w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

Biblioteka szkolna współcześnie:
Informujemy, iż nasza biblioteka szkolna, włącza się w obchody Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych. Święto to otwiera w bibliotece cykl konkursów. Pierwszym z nich jest:
„Jesienny konkurs w bibliotece”: „100 powodów by czytać”!
Celem konkursu jest rozbudzenie aktywności czytelniczej i literackiej uczniów.

Zasady konkursu:
-Przedsięwzięcie przeznaczone jest dla Uczniów klas IV- VIII; udział w nim jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny;
– Każdy z Uczestników może zgłosić do biblioteki szkolnej tylko jedną pracę konkursową ( niepublikowany dotychczas tekst literacki w języku polskim- opowiadanie, esej, rozprawkę) stanowiący jedną, spójną całość;
– Minimalna objętość tekstu, to 2 strony formatu A4; prace mogą być pisane odręcznie, bądź na komputerze( Czcionka TIMES NEW ROMAN, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza.)
– Tekst zgłaszany na konkurs musi w sposób ciekawy i oryginalny przedstawić zalety czytania ( 100 powodów by czytać)
– Prace literackie należy złożyć w bibliotece szkolnej do 4 listopada 2019r.
– Najpóźniej do 13 listopada zostanie ogłoszona lista Laureatów.
– Na Uczestników czekają Nagrody Niespodzianki!
-Administratorem danych osobowych przetwarzanych w niniejszym Konkursie jest Organizator.
Organizator konkursu: Biblioteka Szkolna w Stróżach

bibliotrka