IMG_9533

Wyniki konkursu „Asy z III klasy”

W dniu 3 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stróżach odbył się Międzyszkolny Konkurs „Asy z III klasy”. W konkursie udział wzięło 10 szkół z terenu Gminy i Miasta Grybów. Każda szkoła wytypowała spośród swoich uczniów klas III najlepszego matematyka, przyrodnika i polonistę. Uczniowie zmagali się testami, w których ujęte zostały zadania o różnym stopniu trudności. Następnie punkty z poszczególnych testów zostały zsumowane i na tej podstawie wyłoniono najlepszą drużynę.

Testy sprawdzali następujący nauczyciele:

j.polski: A. Motyka, J. Góra – Głąb

przyroda: L. Walawska, B. Szczepanek

matematyka: A. Grybel, L. Cygan

Oto wyniki:

L.p. Nazwa szkoły Test z matematyki Test z j. polskiego Test z przyrody Razem
1. SP Cieniawa 28 pkt. 61 pkt. 51,5 pkt. 140,5 pkt.
1. SP Florynka 36 pkt. 52 pkt. 52,5 pkt. 140,5 pkt.
3. SP Biała Niżna 30 pkt. 49 pkt. 58 pkt. 137 pkt.
4. SP Grybów nr 1 27 pkt. 59 pkt. 41,5 pkt. 127,5 pkt.
5. SP Gródek 30 pkt. 45,5 pkt. 50,5 pkt. 126 pkt.
6. SP Grybów nr 2 29 pkt. 51 pkt. 44,5 pkt. 124,5 pkt.
7. SP Stara Wieś 23 pkt. 53,5 pkt. 40 pkt. 116,5 pkt.
8. SP Ptaszkowa nr 1 34 pkt. 38,5 pkt. 41 pkt. 113,5 pkt.
9. SP Krużlowa Wyżna 29 pkt. 44 pkt. 38 pkt. 111 pkt.
10 SP Binczarowa 29 pkt. 41,5 pkt. 36 pkt. 106,5 pkt.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

IMG_9512 IMG_9513 IMG_9514 IMG_9515 IMG_9518 IMG_9519 IMG_9522 IMG_9523 IMG_9524 IMG_9526 IMG_9528 IMG_9529 IMG_9530 IMG_9531 IMG_9532 IMG_9533 IMG_9534 IMG_9535 IMG_9536 IMG_9537 IMG_9538 IMG_9539 IMG_9540 IMG_9541 IMG_9542 IMG_9543 IMG_9544 IMG_9545