DSCN0134

Odblaskowa szkoła

DSCN0111 DSCN0129 DSCN0130 DSCN0131 DSCN0147 DSCN0150 DSCN9792 DSCN9844 DSCN9846 DSCN9847 DSCN9851

I. Kryteria główne

1. Wyposażenie uczniów w kamizelki odblaskowe.

Podczas tegorocznej edycji konkursu „Odblaskowa szkoła” w naszej szkole udało się wyposażyć wszystkie dzieci z klas I – VI w kamizelki odblaskowe. Uczniowie zostali zobowiązani  do noszenia ich w drodze do i ze szkoły.

W czasie wycieczek nauczyciele mają obowiązek dbania o to, aby każde dziecko miało założoną kamizelkę w celu zwiększenia bezpieczeństwa grupy na drodze. Fundatorem kamizelek był  dyrektor szkoły podstawowej  oraz Rada Rodziców oraz rodzice.

2. Wyposażenie w opaski i breloczki odblaskowe

W bieżącym roku szkolnym wszyscy uczniowie naszej szkoły (238) zostali wyposażeni w elementy odblaskowe– breloczki i opaski różnych kształtów i kolorów. Otrzymali je podczas apelu podsumowującego konkurs „Odblaskowa szkoła”, który odbył się 23 października.

II. Kryteria dodatkowe

1.Organizacja w trakcie trwania akcji ogólnoszkolnego konkursu plastycznego na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym

W trakcie trwania akcji w szkole zorganizowaliśmy  trzy  konkursy plastyczno- techniczne. Przeprowadzone zostały one po zajęciach edukacyjnych.

a) Pierwszy z nich  „Bezpieczna droga do szkoły”- najbardziej pomysłowy plakat, odbył się 25 września. Dedykowany był  uczniom klas I – III. Polegał on na wykonaniu plakatu w formacie A4,  dowolną  techniką   (rysunek, malowanka, wycinanka, wyklejanka itp.). Praca miała na celu promować bezpieczeństwo dzieci w trakcie do i ze szkoły, popularyzowanie przepisów i zasad bezpieczeństwa na drodze. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Jury oceniło prace według wcześniej określonych kryteriów:

– pomysłowość,

– zgodność z tematem,

– estetyka.

Wyniki konkursu:

1 miejsce- Bartłomiej Kmak

2 miejsce – Kacper Matusik

3 miejsce- Ewa Przetacznik

Nagrodami dla dzieci biorących udział w konkursie były gry planszowe, książki, słodycze oraz elementy odblaskowe ufundowane przez dyrektora szkoły. Konkursowe prace można było obejrzeć na szkolnej wystawie, zamieszczono je również na stronie internetowej szkoły.                                                                                      

b) Drugi konkurs plastyczno- techniczny zaproponowany uczniom klas I- III to „Ozdobny odblask”. Odbył się on 9 października. Polegał on na wykonaniu odblasku, który można byłoby  zawiesić na plecak bądź ubrania w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. Dzieci wykazały się pomysłowością, a co za tym idzie powstało dużo ciekawych odblasków.

Wybór był trudny, jednak jury biorąc pod uwagę kryteria: zgodność z tematem, pomysłowość, estetyka, wyłoniło laureatów:

1 miejsce- Jadwiga Hudzik kl. 3b,

2 miejsce- Patryk Durlak kl. 2a,

3 miejsce Kinga Gucwa kl. 2a

Nagrodami dla dzieci biorących udział w konkursie były gry planszowe, książki, słodycze oraz elementy odblaskowe ufundowane przez dyrektora szkoły. Prace można było obejrzeć na szkolnej wystawie i stronie internetowej szkoły.

c) Kolejny konkurs plastyczny „ Odblaskowy uczeń” dedykowany był uczniom klas IV- VI. Przeprowadzony został  w dniach 6- 10 października w ramach zajęć plastycznych i lekcji wychowawczych. Zadaniem dzieci było wykonanie pracy zbiorowej przedstawiającej ucznia wyposażonego w różnego rodzaju odblaski. Jury biorąc pod uwagę określone wcześniej kryteria (zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność, różnorodność zastosowanych technik, samodzielność wykonania, estetyka prac) postanowiło nagrodzić uczniów klasy IV a, którzy wykonali dwie postacie, przedstawiające siostry idące do szkoły. Wyróżnieni uczniowie wykazali się pomysłowością i inwencją twórczą.

2. Organizacja w trakcie trwania akcji szkolnego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego dla klas 3.

W dniu 12 X odbył się konkurs wiedzy dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogowego. Był on podsumowaniem cyklu zajęć edukacyjnych pt. „Bezpiecznie na drodze”. W konkursie brały udział trzyosobowe drużyny z poszczególnych klas 3, które zmagały się z krzyżówkami, testami, układankami oraz quizem. Najlepsi okazali się uczniowie z klasy 3a. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody ufundowane przez dyrektora szkoły.

3. Organizacja konkursu literackiego „Pomysłowe hasło”

Dnia 4 października został przeprowadzony konkurs na najbardziej pomysłowe hasło promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dzieci klas I- III układały hasła w maksymalnie trzyosobowych grupach.

Zwyciężyły Zuzanna Rodak i Gabriela Skrzeczyńska z klasy 3a.

Nagrodzone hasło: „Odblaski, odblaski, to nasze bezpieczne gwiazdki!

                                   Gdy odblask na drodze świeci, to bezpiecznie czują się dzieci! „

4. Lokalna promocja idei konkursu „Odblaskowa Szkoła”

a) Udokumentowane publikacje na stronach internetowych szkoły

Na stronie internetowej szkoły : http://geminidesign.pl/_hosting/_gd/_spchrobry2016  umieściliśmy wszelkie informacje związane z akcją „Odblaskowa Szkoła”.

b. Udokumentowane publikacje na innych stronach www.

Relacja z działań podjętych w naszej szkole w ramach konkursu „Odblaskowa szkoła” zostały umieszczone na portalu internetowym lokalnej społeczności Stróż http://stroze.com/

c. Udokumentowane publikacje na gazetkach ściennych

Wszystkie informacje związane z akcją „Odblaskowa Szkoła” umieszczone zostały na stałej gazetce, znajdującej się w centralnym miejscu w szkole. Rodzice oraz uczniowie  na  bieżąco byli informowani o przebiegu akcji. Mogli również przypomnieć sobie o podstawowych zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze.

d. Specjalne wydanie gazetki szkolnej „Bez przerwy”

W pierwszych dniach listopada został wydany specjalny numer gazetki szkolnej „ Bez przerwy” mający na celu podsumowanie podjętych działań w ramach  akcji „Odblaskowa Szkoła”. Młodzi redaktorzy umieścili w nim również artykuły dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa na drodze.

5. Inne niekonwencjonalne sposoby wpływu na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczniów

a. Pedagogizacja rodziców

We wrześniu 2014 r. odbyły się zebrania z rodzicami, na których wychowawcy klas podjęli tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uświadomiono rodzicom, jak ważne jest zadbanie o to, aby dzieci były widoczne na  drodze.  W wyniku tych spotkań rodzice postanowili zaangażować się w zakup kamizelek  i odblasków dla dzieci. Zobowiązali się również do podejmowania tematyki zasad  bezpiecznego poruszania się na drodze w rozmowach z dziećmi.

b. Teatrzyk pt: „Noś światełko odblaskowe!”

Uczniowie  klasy 3b przygotowali teatrzyk dla przedszkolaków. Przedstawienie, które odegrano 24 X miało na celu promowanie postaw prawidłowego zachowania się uczestników drogi, zagrożeń, które wiążą się z poruszaniem po drogach. Ważnym celem było również uświadomienie dzieciom konieczności noszenia odblasków.

c. Organizacja szkolnego pokazu mody pt.: „Odblaskowa moda urody Ci doda”

Konkurs „Odblaskowa moda urody ci doda”, był przeznaczony dla uczniów klas I –III i odbył się 23 października na sali gimnastycznej. Brało w  nim udział 21 dzieci. Pokaz mody miał na celu promowanie noszenia odblaskowych ubrań oraz ozdabiania codziennej odzieży w odblaski. Przy dźwiękach rytmicznej muzyki dzieci zaprezentowały na wybiegu zaprojektowane przez siebie kostiumy przyozdobione odblaskami. Pokaz mody był bardzo widowiskowym wydarzeniem w szkole i dostarczył nie tylko uczestnikom dużo zabawy. Zaprezentowane stroje były  pomysłowe i różnorodne. Zdjęcia w pokazu odblaskowej mody kolekcji jesień – zima 2014 zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Po pokazie nagrodzono następujących „młodych projektantów”: Jadwigę Hudzik, Laurę Kłapacz, Julię Obrzut, Emilię Górę i Oliwię Obrzut.

d. Hepening „Bezpieczna droga”

Dnia 30 października uczniowie i nauczyciele klas III przemaszerowali główną drogą naszej miejscowości. Dzieci ubrane w odblaskowe kamizelki, śpiewały piosenki o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa na drodze, trzymały plakaty promujące właściwe postawy uczestników ruchu drogowego i ukazujące zagrożenia z nim związane. Celem hepeningu było uwrażliwienie  mieszkańców Stróż na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na drodze.

e. Lekcje wychowawcze

W drugim tygodniu września nauczyciele klas I – VI zorganizowali na godzinach wychowawczych pogadanki związane z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach.

Dzieci na podstawie własnych doświadczeń oraz postaw ukazanych przez nauczycieli w czasie zajęć aktywnie włączyły się w dyskusje.  Podsumowaniem zajęć w klasach IV- VI  było zredagowanie  tekstów użytkowych. Były to hasła propagujące bezpieczne poruszanie się po drogach oraz reklamy odblasków.

Autorzy najlepszych prac zostali nagrodzeni, a ich teksty przekazane redakcji szkolnej gazetki „Bez przerwy”, na łamach której w najbliższym czasie zostaną opublikowane.

f. Spotkanie z policjantem

Koordynatorzy akcji „Odblaskowa szkoła” zaprosili do szkoły przedstawicieli z Wojewódzkiej  Komendy Policji w Grybowie. Policjanci potwierdzili prelekcję, jednak odbędzie się ona (z przyczyn niezależnych od szkoły) dopiero 13 listopada 2014 r., o godz. 10. 30.