lepszy_start_2012

Realizacja projektu „LEPSZY START”

W ramach projektu od początku września 2012 r. realizowane są :

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożone ryzykiem dysleksji, *zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy i korygujące wady wymowy,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

lepszy_start_2012

Więcej informacji na stronie Gminy Grybów.  Zdjęcia z realizacji projektu dostępne są na stronę koła fotograficznego.