Rada Rodziców

W roku szkolnym 2022/2023 Radę Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stróżach stanowią:

Joanna Choszczyk – Przewodnicząca
Sylwia Lichoń – Z-ca Przewodniczącej
Paulina Turska – Skarbnik
Anna Kalinowska – Sekretarz

Leave a Reply