Rada Rodziców

W roku szkolnym 2020/2021 Radę Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stróżach stanowią:

Przewodnicząca – Magdalena Święs

Zastępca – Barbara Kmak

Skarbnik – Dariusz Krok

Sekretarz – Edyta Potok

Leave a Reply