KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W STRÓŻACH 

W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO ORAZ DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRÓŻACH NA ROK SZKOLNY 2024 / 2025

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżach informuje:

Rekrutacja do przedszkola i szkoły w Stróżach na rok szkolny 2024/2025 odbywać będzie się według Uchwały nr XXI/199/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017r. (przedszkole) zmienionej Uchwałą Nr XLIII/418/2022 Rady Gminy Grybów z dnia 22 września 2022 roku, Uchwały nr XXI/198/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017r. (klasa pierwsza) oraz  Zarządzenia nr 14/2024 Wójta Gminy Grybów z dnia 22 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia  terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grybów na rok szkolny 2024/2025.

Wszelkie informacje dostępne pod numerem: 18 445 18 23.

Dokumenty (WNIOSEK) można pobrać ze strony internetowej lub w formie papierowej w sekretariacie szkoły. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć mailem lub do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie:

  • Wnioski o przyjęcie do przedszkola w dniach 16.02.2024 – 01.03.2024r. do godz. 15:00
  • Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej w dniach 16.02.2024 – 01.03.2024r. do godz. 15:00

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i klasy pierwszej określa: Zarządzenie Nr 14/2024 Wójta Gminy Grybów.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Przedszkole: