Rekrutacja Do Przedszkola Na Rok Szkolny 2024/2025 dla dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola

 Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stróżach informuje, że w dniach od 01 lutego do 08 lutego 2024r. odbywa się  rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2024/2025 dla dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola.

Wypełnione deklaracje należy przekazać wychowawcom grup lub do sekretariatu w w/w terminach.

Informacje oraz deklaracje – sekretariat Zespołu, strona internetowa.