69263301

Projekt „For my mummy”

Dwa tygodnie przed Dniem Matki, dzieci z klasy 0 „a” i 0 „b” pod kierunkiem pani Agnieszki, rozpoczęły projekt pt. „For my mummy”. Dzieci przez dwa tygodnie przygotowywały niespodziankę dla swoich mam z okazji Dnia Matki. Każdą lekcję języka angielskiego dzieciaki poświęcały na naukę piosenki i przygotowanie kartek z życzeniami.
A oto efekty naszej pracy 😉

Klasa 0 a

Klasa 0 b