22 kwietnia (2)

Wyniki rekrutacji do przedszkola i klasy pierwszej

Wyniki rekrutacji i potwierdzenia woli zapisu do przedszkola i klasy pierwszej:

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stróżach

Informuje o potrzebie wypełnienia POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY, przez rodziców dzieci zakwalifikowanych.
Dotyczy to:
– dzieci przedszkolnych które zostały zapisane po raz pierwszy,
– dzieci do klas pierwszych spoza obwodu,
– dzieci do klas pierwszych które nie uczęszczały do Przedszkola Samorządowego w Stróżach.
Druki są wystawione w przedsionku szkoły oraz dostępne są na stronie szkoły.
Po wypełnieniu proszę wrzucić do kartonu umieszczonego w przedsionku
głównego wejścia szkoły w nieprzekraczalnym terminie:
11.03.2021 – 22.03.2021r. do godz. 15:00