22 kwietnia (6)

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W STRÓŻACH

W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
ORAZ DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRÓŻACH
NA ROK SZKOLNY 2021 / 2022

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżach informuje:

Rekrutacja do przedszkola i szkoły w Stróżach na rok szkolny 2021/2022 odbywać będzie się według Uchwały nr XXI/199/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017r. (przedszkole), Uchwały nr XXI/198/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017r. (klasa pierwsza) oraz  Zarządzenia nr 11/2021 Wójta Gminy Grybów z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia  terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grybów na rok szkolny 2021/2022.

Wszelkie informacje dostępne pod numerem: 18 445 18 23.

 

Dokumenty (WNIOSEK oraz OŚWIADCZENIE) można pobrać ze strony internetowej lub w formie papierowej w przedsionku głównego wejścia szkoły. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć mailem lub wrzucić do kartonu umieszczonego w przedsionku głównego wejścia szkoły w nieprzekraczalnym terminie:

  • Wnioski o przyjęcie do przedszkola w dniach 16.02.2021- 26.02.2021r. do godz. 15:00
  • Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej w dniach 16.02.2021 – 26.02.2021r. do godz. 15:00

 Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i klasy pierwszej określa: Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Grybów.

 DOKUMENTY DO POBRANIA:
Przedszkole:

Wniosek o przyjęcie do przedszkola.

– Oświadczenie rodziców kandydata.

Szkoła
Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Oświadczenie rodziców kandydata spoza obwodu szkoły.

 

22 kwietnia (6)