22 kwietnia (3)

Organizacja pracy od 18 stycznia 2021 r. – przypomnienie procedur.

Od poniedziałku, 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III szkół  podstawowych wrócili do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.  Uczniowie klas IV – VIII  uczą się zdalnie, zgodnie z obowiązującym planem zajęć oraz w oparciu o  zasady zawarte w  Organizacji  kształcenia  na odległość z dnia 26.10.2020 roku.

Przypomnienie procedur od 18 stycznia 2021.

Przedszkole Samorządowe

Regulamin stołówki

Klasy I – III

Świetlica szkolna