729x308

18 stycznia powrót uczniów klas I – III do szkół

729x308

18 stycznia planowany jest powrót uczniów klas I-III do szkół, który będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. MEiN wraz z GIS i MZ przygotowało wytyczne dla szkół.

Zasady te mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i  w dużej mierze opierają się na zapisach, które obowiązują w naszej szkole od września 2020 r. .

Link do szczegółowych informacji znajduje się  na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki