22 kwietnia (7)

Europejski Dzień Języków – konkurs językowy

22 kwietnia (7)

SZKOLNY KONKURS JĘZYKOWY DLA KLAS V -VII z okazji Europejskiego Dnia Języków

REGULAMIN:

 1. Organizator:

Nauczyciele języka angielskiego: Sabina Krzeszowska i Agnieszka Lasek

 1. Cele konkursu:

– wspieranie uzdolnień oraz rozwijanie zainteresowania językami obcymi

– rozwijanie kreatywności pośród uczniów

– poszerzanie wiedzy językowej związanej z wybraną tematyką – państwa anglojęzyczne

 1. Zasady uczestnictwa:

Głównym celem konkursu jest wykonanie ALBUMU kraju, w którym językiem urzędowym jest język angielski. Zadanie konkursowe polega na  przygotowaniu w dowolnej technice pracy  (mogą być zdjęcia), opowiadającej o wylosowanym przez klasę kraju anglojęzycznym.

W konkursie mogą brać udział po 2 osoby z klasy (WYBIERA KLASA LUB WYCHOWAWCA). Każda z klas losuje jeden kraj anglojęzyczny, a wytypowane osoby wykonują zadanie.

ZDJĘCIA POWINNY BYĆ PODPISANE W JĘZYKU ANGIELSKIM  I UPRZEDZAMY,  ŻE PRACE Z TEKSTAMI  SKOPIOWANYMI  Z INTERNETU BĘDĄ DYSKWALIFIKOWANE.

 ALBUM powinien zawierać:

 • stronę tytułową+ imię i nazwisko autorów
 • podstawowe informacje o państwie (położenie geograficzne, flaga, symbole, stolica, ludność, historia, zabytki, narodowe potrawy)

Ponadto prace konkursowe powinny spełniać następujące wymagania:

 • forma ALBUMU
 • format – maksymalnie A4
 • PODPISY OBRAZKÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM
 1. Terminy:

Pracę należy oddać swojemu nauczycielowi języka angielskiego do 24. września 2020.

Wyniki ogłoszone zostaną najpóźniej 1. października 2020 roku.

 1. Prace oceniane będą pod względem merytorycznym i artystycznym. Kryteria oceny:
 • poprawność językowa
 • dobór słownictwa
 • oryginalność
 • walory artystyczne
 • estetyka pracy

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!

Atrakcyjne nagrody!

Ocena celująca za zwycięstwo!