Komputery

Zdalna szkoła

Szkoła Podstawowa w Stróżach w dniu 17 kwietnia otrzymała 4 laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem, które umożliwią dzieciom i młodzieży kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Gmina Grybów w ramach programu „Zdalna Szkoła” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, pozyskała środki w kwocie 100 000 złotych na zakup 34 laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów z terenu gminy. Komputery zostaną wypożyczone uczniom nie posiadającym sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji na czas nauki on-line, w związku z obecną sytuacją, związaną z wprowadzeniem w Polsce  stanu epidemii.

Komputery