english

Konkurs „THE BEST OUT OF TEENS”

W dniach od 2 i 3 kwietnia ósmoklasiści z naszej szkoły, ze szkoły z Polnej
i Wyskitnej pisali konkurs „The Best out of teens”, który miał na celu
sprawdzenie ich umiejętności językowych. Uczniowie mieli za zadanie
wysłuchać nagrania i wybrać poprawną odpowiedz, przeczytać teksty i
odpowiedzieć na pytania do nich, dopisać odpowiednią reakcję językową oraz
wykonać serię zadań gramatycznych, gdzie uznawana jedynie była pełna
poprawność gramatyczna i ortograficzna uzupełnionych bądź przekształconych
zdań.
„The Best out of teens” był świetną szansą na powtórzenie wiadomości przed
egzaminem ósmoklasisty!
W konkursie wzięło udział 17 osób.
*Z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stróżach wzięło udział 9 osób:*
Martyna Hudzik
Mateusz Główczyk
Robert Kostrzewa
Jakub Musiał
Weronika Serafin
Jakub Święs
Sebastian Święs
Przemysław Witek
Katarzyna Żarnowska
*Ze Szkoły Podstawowej w  Polnej  – 4 osoby:*
Karolina Bryła
Ireneusz Gruszka
Dominik Migacz
Julia Szura
*Ze Szkoły Podstawowej w Wyskitnej 4 osoby:*
Ewa Gucwa
Łukasz Lisowicz
Adrian Migacz
Anna Mordarska
Na podium stanęli:
*1.     **Martyna Hudzik *
*2.     **Weronika Serafin *
*3.     **Karolina Bryła *
Dziękujemy wszystkim za udział oraz gratulujemy zwycięzcom! Nagrody zostaną
wręczone dzień przez zakończeniem roku szkolnego.
Sabina Krzeszowska
Agnieszka Lasek