Uczniowie-są-ważni-baner

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY W ZWIĄZKU Z AKCJĄ STRAJKOWĄ NAUCZYCIELI

W dniu 8 kwietnia 2019 roku rozpocznie się ogólnopolski strajk pracowników oświaty, w którym wezmą udział nauczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stróżach.
Ponieważ strajk będzie polegał na zbiorowym powstrzymywaniu się uczestników od wykonywania pracy, zajęcia lekcyjne w czasie jego trwania nie będą się odbywały.
W sytuacji, gdy rodzic nie będzie miał możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem w domu dyrektor zorganizuje zajęcia opiekuńcze pod kierunkiem nauczycieli niebiorących udziału w strajku. Bardzo proszę o zgłaszanie takich przypadków.

Uczniowie-są-ważni-baner