IMG_3761

Wybory do Małego Samorządu

IMG_3761 IMG_3763 IMG_3764 IMG_3766 IMG_3767 IMG_3768

W tym roku szkolnym, uczniowie klas I-III po raz pierwszy wzięli udział w wyborach do ich własnego samorządu. W skład tzw. Małego Samorządu będzie wchodzić przewodniczący, wybrany przez wszystkich uczniów klas młodszych, oraz przewodniczący każdej z klas I-III.

Kandydaci na przewodniczącego samorządu, Oliwia Turska z kl. III „a” oraz Igor Kłapacz z kl. III „b”, rozpoczęli kampanię już na początku tygodnia, kiedy to na szkolnym korytarzu zostały zawieszone ich plakaty wyborcze.  W ten sposób młody elektorat miał szansę zapoznać się z programami wyborczymi kandydatów, którzy 22 września osobiście zaprezentowali swoje propozycje. Następnie uczniowie klas I – III wraz z nauczycielami oddali swoje głosy w wyborach tajnych, równych i powszechnych.

Na szczęście, na wyniki nie musieliśmy długo czekać. Komisja wyborcza sprawnie przeliczyła głosy i ogłosiła, że pierwszym przewodniczącym Małego Samorządu w roku szkolnym 2017/2018 została Oliwia Turska z 73 głosami. Na Igora oddano 63 głos, który został zastępcą przewodniczącego. Serdecznie gratulujemy i życzymy dużo sukcesów oraz satysfakcji w pełnieniu tych odpowiedzialnych funkcji!